Mikhail Kotelnikov

Programmer

Main skills:
GNU/Linux, C/C++, Python, Qt, PostgreSQL, PHP, JS, CSS, Git, Vim