Mikhail Kotelnikov

Programmer

Main skills:
GNU/Linux, C/C++, Qt, PostgreSQL, PHP, Git, Vim
Aux skills:
Python, JS, CSS